Script support IE Browser

O Firmie

Firma Tecsystem Polska Spółka z o.o. zajmuje się sprzedażą pomp oraz systemów pompowych oraz jest dystrybutorem i przedstawicielem na Polskę niemieckich pomp HEIDE oraz pomp włoskich producentów ARVEN, ARCA PUMPS & ENERGY - CADOPPI SRL, MATRA i PENTAX.

Oferujemy szereg rozwiązań pompowych wraz z zestawami podnoszenia ciśnienia począwszy od aplikacji domowych aż do najbardziej zaawansowanych instalacji przemysłowych w których występują również agresywne substancje.

Oferta naszej firmy jest bardzo zróżnicowana i obejmuje dostawy pomp wraz z możliwością ich montażu, układy sterowania i automatyki, a także doradztwo i consulting w zakresie techniki pompowej. Dzięki temu, że zawsze proponujemy najnowocześniejsze rozwiązania, możemy zoptymalizować zarządzanie zasobami energetycznymi poprzez zastosowanie różnorodnych przemienników częstotliwości (inwerterów). Nasza automatyka i sterowanie spełnia wszelkiego rodzaju standardy oraz pozwala na monitorowanie i kontrolę pracy zainstalowanych urządzeń.  

Specjalizujemy się  również w modernizacjach obiektów pompowych, główne, lokalne i przydomowe przepompownie, zarówno pod kątem zmiany układu technologicznego, a w szczególności usprawnienia i modernizacji istniejących instalacji i urządzeń, jak również pod kątem budowlanym, służącym poprawie estetyki obiektów.

Wszystkie oferowane przez nas pompy i zestawy pompowe są produkowane zgodnie z dyrektywami europejskimi (zgodnie z dyrektywą 2009 / 125EC wraz z późniejszymi rozporządzeniami nr. 547/2012 Komitetu Europejskiego) oraz normami międzynarodowymi. 

Produkty, które oferujemy są przetestowane, sprawdzone i stosowane w wielu dziedzinach życia między innymi w:

  • aplikacjach domowych (budownictwo jedno i wielo-rodzinne)
  • osiedla mieszkaniowe
  • przemysł (papierniczy, chemiczny, ciepłownictwo, itd.)
  • nawadnianie pól, rolnictwo
  • podnoszenie ciśnienia, stacje uzdatniania wody, myjnie samochodowe, straż pożarna
  • odprowadzenie ścieków, oczyszczalnie ścieków, lokalne i sieciowe pompownie scieków